บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูลโดยสรุปบัตรเครดิต

 • รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร และ
  รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
  เพื่อแลกรับบัตรกำนัลเงินสดแม็คโคร
 • คะแนนซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ
 • 3 ช่องทางในการแลกคะแนนซิตี้ รีวอร์ด
  • แลกรับของกำนัลหรือส่วนลดเพิ่มทันที ณ จุดขายกับ Instant Citi Rewards
  • สะดวก รวดเร็วกับการแลกผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588
  • สะดวก รวดเร็วกับการแลกผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ www.citibank.co.th
รับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ผ่านออนไลน์
 
 
 • รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด* เพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทาง Citi's Trolley bag ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 4,590 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรฯ
 • รับเพิ่ม!! 5,000 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด* เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรฯ (โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะการสมัครบัตรฯ ผ่านออนไลน์และสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

 

 

สิทธิประโยชน์

 
บัตรเครดิตเดียวที่สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าทุกชิ้นได้ที่แม็คโคร
     
 
รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
และรับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่าย
ภายนอกแม็คโคร
     
 
รับส่วนลดสูงสุด 50% และสิทธิประโยชน์ตลอดปี จากร้านอาหารกว่า 2,000 ร้านทั่วประเทศ
     
 
รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย จาก 5,000 ร้านค้าทั่วโลก ด้วย Citibank World Privileges
     
 
เบิกเงินสดได้ สูงสุด 100% ของวงเงิน
     
 
ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 55 วัน
     
 
รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ ครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป 
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56)
 • สิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด USD 200,000 ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
 • ชดเชยกระเป๋าเดินทางและเที่ยวบินล่าช้า/ยกเลิกสูงสุด USD 200 ต่อผู้ถือบัตร หรือ USD 350 ต่อครอบครัว
 • ชดเชยกระเป๋าเดินทางสูญหายสูงสุด USD 700 ต่อผู้ถือบัตร หรือ USD 1,400 ต่อครอบครัว
 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
 
การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
 
ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:
 
สำหรับบัตร VISA: www.visa.com/exchangerates
  
สำหรับบัตร MasterCard: www.mastercard.com/us
เลือกหัวข้อ Personal และเลือก Currency Conversion Tool
 
นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารฯคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
 
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2556
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2555
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2555
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2554
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2554
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2554
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
 
บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2554
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2554
 
ซิตี้แบงก์แคชเครดิต
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2554
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2552
 
ซิตี้แบงก์เพอร์ซันนัลโลน
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551
 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 
ค่าธรรมเนียม
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ปี 2553
 
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ปี 2552
 
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ปี 2551
 
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ปี 2550

 

 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร