บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูลโดยสรุปบัตรเครดิต

 

สิทธิประโยชน์

 สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาวได้ทุกวันผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม

 

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

UOB Preferred Dining

UOB Preferred Dining

 

สิทธิประโยชน์

 

Royal Orchid Lounge ฟรีสูงสุด 3 ครั้งต่อปี*
สะดวกสบายทุกการเดินทางกับบริการห้องพักรับรองพิเศษจากการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพียงท่านแสดงบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม หรือบัตรเครดิตยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง พรีเฟอร์ แพลทินัม และบัตรกำนัลที่ธนาคารได้จัดส่งให้พร้อม Boarding pass ของการบินไทย ก่อนเข้ารับสิทธิ์
 
วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2556
 
*เงื่อนไขการใช้บริการฟรี ที่ ROP Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ
 
ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม (บัตรหลัก) และบัตรเครดิตยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง พรีเฟอร์ แพลทินัม (บัตรหลัก) จะได้รับบัตรกำนัลเพื่อใช้บริการ ROP Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ใบ โดยธนาคารฯ จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต  กรณีท่านมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร (ไม่รวมรายการซื้อกองทุนประเภทต่างๆ  และรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า) ในช่วงปี 2013 ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลเพิ่มให้อีก 2 ใบ
สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม และบัตรเครดิตยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง พรีเฟอร์ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทย และเดินทางไปต่างประเทศกับสายการบินไทย เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลนี้พร้อม Boarding pass ของการบินไทย และ บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม หรือบัตรเครดิตยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง พรีเฟอร์ แพลทินัม ก่อนเข้ารับบริการ มิฉะนั้นอาจถูกปฏิเสธการเข้ารับบริการหากหลักฐานไม่ครบถ้วน
สำหรับการเข้ารับบริการที่ Royal Orchid Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse C และ E
บัตรกำนัล 1 ใบใช้ได้ 1 ครั้งสำหรับผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่านและเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีเท่านั้น ผู้ติดตามที่เดินทางไปกับสายการบินไทย สามารถเข้าใช้บริการได้โดยชำระอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราราคาที่บริษัทการบินไทยกำหนด และการชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
บัตรกำนัลจะใช้ได้ถึงวันที่หมดอายุซึ่งระบุไว้ด้านหลังของบัตรกำนัลเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นบัตรกำนัลอื่นๆ  หรือเงินสดได้
ใช้บริการได้ไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทการบินไทย กำหนด
ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการนวด หรือการใช้ห้องอาบน้ำ
ในกรณีที่บัตรกำนัลสูญหายหรือชำรุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรกำนัลทดแทนให้ใหม่ในทุกรณี
 

บริการเหนือระดับด้วยรถลีมูซีนส่วนตัว 
บริการด้วยรถลีมูซีน Mercedes Benz E-Class จาก Limousine Express พร้อมความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ จากระบบติดตามรถยนต์ RGPS (Real-time Global Positioning System)

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 100,000 บาท รับบริการฟรี 1 ครั้ง*
เพียงทำการจองล่วงหน้า 6 ชม. ก่อนใช้บริการ
ติดต่อการรับบริการ โทร. 0 2651 0808

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556

*เงื่อนไขการร่วมรายการ

 • บริการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรหลัก ของบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัมที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร (เฉพาะยอดใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน และการเบิกเงินสดล่วงหน้า) ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังนับจากเดือนที่ผู้ถือบัตรใช้บริการลีมูซีน สามารถใช้บริการรถลีมูซีนฟรี ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น  มูลค่าการใช้บริการต่อครั้ง 1,600 บาท สำหรับการรับส่งภายในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ เท่านั้น กรณีรับส่งนอกเขตกรุงเทพฯ หรือในเขตปริมณฑล เช่น สมุทรปราการ, ปทุมธานี, มีนบุรี และนนทบุรี สมาชิกบัตรจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มอีก 300 บาท
 • บริการรับส่งแบบเที่ยวเดียว หรือจุดต่อจุด โดยไม่จำกัดระยะทางในเขตกรุงเทพฯ รวมถึงการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
 • สำหรับการใช้บริการนอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น ผู้ถือบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอง
 • ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการล่วงหน้าที่หมายเลข  02-651-0808 อย่างน้อย  6 ชั่วโมงล่วงหน้า
 • ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าบริการผ่านทางเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่บนรถไปก่อนและธนาคารฯ จะคืนค่าบริการดังกล่าวให้ภายใน 2 รอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตนับจากเดือนที่ทำรายการ

 
 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

 

ตารางสรุปค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี**
 1. ค่าธรรมเนียม
 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

วีซ่า / พรีเฟอร์/ 
เลดี้ แพลทินัม

แบล็ค
ไทเทเนียม/ เลดี้
โกลด์
คลาสสิก
           - บัตรหลัก
-
-
-
           - บัตรเสริม
-
-
-
-
-
 1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี*
           - บัตรหลัก
3,000 บาท*
2,000 บาท*
1,000 บาท*
1,200 บาท*
600 บาท*
           - บัตรเสริม
-
-
500 บาท*
600 บาท*
300 บาท*
 2. ค่าบริการ
 2.1 อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี***
 2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่เบิกแต่ละครั้ง
 2.3 ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท ต่อครั้ง
 2.4 ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี 100 บาท ต่อครั้ง
 2.5 ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ 100 บาท ต่อครั้ง
 2.6 ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ 200 บาท ต่อครั้ง
 2.7 ค่าใช้จ่ายการทวงถามยอดค้างชำระ 250 บาทต่อครั้ง
 2.8 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 200 บาท ต่อครั้ง
 2.9 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ไม่เกิน 2.5% ของการใช้จ่าย 
หรือเบิกเงินแต่ละครั้ง
 2.10 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ ตามอัตราที่เจ้าของเครื่อง ATM นั้นๆ จะกำหนด
 

หมายเหตุ
* ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก และฟรีปีต่อไปเพียงมีการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อปีครบ 120,000 บาทขึ้นไปสำหรับบัตรแพลทินัม 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับบัตรแบล็ก และ 50,000 บาทขึ้นไปสำหรับบัตรประเภทอื่น
**ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
***สำหรับรายการเบิกถอนเงินสด ธนาคารฯ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด และสำหรับกรณีชำระเงินไม่เต็มจำนวนตามยอดเรียกเก็บ ธนาคารฯ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า 
****ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

 

 

การชำระเงิน

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการผ่อนชำระ UOB i-Plan ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี

วงเงินบัตรเครดิต (Credit Limit) เป็นวงเงินที่ใช้สำหรับค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีการผ่อนชำระเป็นวงเงินเดียวกับบัตรเครดิต โดยธนาคารจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตด้วยยอดเต็มของค่าสินค้า/บริการ ณ วันที่ผู้ถือบัตรเครดิตทำรายการซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรด้วยวิธีการผ่อนชำระ และทางธนาคารจะทำการคืนวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตตามจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรเครดิตชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารในแต่ละเดือน

ตัวอย่าง  นาย ก. เป็นลูกค้าบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม วงเงินบัตรเครดิต 100,000 บาท (รอบบัญชีบัตรเครดิต วันที่ 20 ของเดือน) ในวันที่ 10 ก.พ. 55 ลูกค้าซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารยูโอบี จำนวนเงินค่าเบี้ยประกัน 45,000 บาทโดยเลือกผ่อนชำระ 3 เดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 55

 

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด
 ชำระค่าใช้จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
ฟรี
 ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์
ฟรี
 ชำระโดยการหักบัญชีผ่านบัญชีของธนาคารยูโอบี
ฟรี
 ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
ฟรี
 ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต UOB CyberBanking
ฟรี
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท/รายการ
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
17 บาท/รายการ
30 บาท/รายการ
 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท)
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
 ชำระด้วยเงินสดที่ ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)
10 บาท/ยอดชำระทุกๆ 50,000 บาท
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบัวชั่นซิสเทม จำกัด (TESCO LOTUS)
15 บาท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)
15 บาท
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (JAY MART)
15 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)
15 บาท
 

หมายเหตุ 
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
(2) กรณีชำระเงินสาขาต่างจังหวัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับยอดชำระส่วนที่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินโอน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
(3) ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น โดยจะประกาศให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
รายได้ต่อเดือน

50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน / ดำเนินธุรกิจ

เจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ 1 ปีขึ้นไป
เจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

อายุผู้สมัครบัตรหลัก

20 - 60 ปี

ผู้สมัครบัตรเสริม

18 - 65 ปี

 

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
 
เจ้าหน้าที่บริษัท
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)