กิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี ของบริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด

ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี