บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) )

ได้จัดอบรม KTC Product Knowledge Training ให้กับพนักงาน 

เพื่อให้เกิด ความรู้และความเข้าใจใน Product มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมงานคุณภาพ

วันที่ 11  ธันวาคม 2560

ณ บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด