รายละเอียดบริษัท

ชื่อบริษัท (ไทย)
            (อังกฤษ)
บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด
Symbolic Service Mind Co.,Ltd
โลโก้
ที่ทำการ
สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 34/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  12120  
E-mail support@symbolic88.com
โทรศัพท์ 02-191-2752 ,092-996-5075
วันเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9:00 น. - 18:00 น.
Website http://www.facebook.com/Symbolic88.Official/
จำนวนพนักงาน  95-100 คน
พื้นที่ พื้นที่ทั้งหมดกว่า  584 ตารางเมตร
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135553005182
ผู้ถือหุ้นหลัก 
คุณภวัต จันน้ำท้วม ประธานกรรมการบริหาร
คุณชุติญา ศรีสุนทรประภา กรรมการผู้จัดการ ลำดับที่ 1 
คุณชลิดา จันน้ำท้วม กรรมการ ลำดับที่ 2
ก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ธุรกิจ บริการสรรหาสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อพร้อมกับจัดเตรียมเอกสารให้กับสถาบันการเงินและธนาคาร
สโลแกนบริษัทฯ มุ่งมั่นจริงใจให้บริการ   (Sincere commitment to service)
วิสัยทัศน์ (VISION) เราคือผู้นำ Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการบัตรเครดิตและสินเชื่ออย่างเป็นระบบ
พันธกิจ (MISSION)
สร้างบุคลากรให้มีความเชียวชาญในด้านสินเชื่อและบัตรเครดิตเพื่อให้มีความแม่นยำในการเสนอขายสินค้าที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 สร้างบรรยากาศในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ
บริษัทในเครือ

บริษัท ยัวร์บิวตี้อินโนเวชั่น จำกัด http://www.merthis.com
หจก แดง อิเล็กทริค
ซิมบอลิก กรุ๊ป