ทุกท่านน่าจะมีข้อสงสัยว่า เงื่อนไขในการอนุมัติบัตรเครดิตมาจากอะไร คุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร จัดการกับเอกสารอย่างไร วันนี้เราจะมาดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

สมัครบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง

    โดยทั่วไปการสมัครบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินต่างๆ จะต้องการเอกสารยืนยัน ว่า คุณเป็นใคร อาศัยอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร ได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ ชำระหนี้ไหวมั้ย เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาว่า จะอนุมัติบัตรเครดิตให้คุณได้หรือไม่ ถ้าได้ ควรจะให้วงเงินเท่าไหร่ ถ้าคุณมีที่อยู่ไม่แน่นอน ไม่มีงานประจำ ชำระหนี้ไม่ตรงเวลา อาจทำให้โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต น้อยลงไปด้วย

     มาดูกันว่า สมัครบัตรเครดิตให้อนุมัติ เตรียมเอกสารประกอบการสมัครอย่างไร

 

การเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการสมัครบัตรเครดิต

หากคุณเป็น พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ

ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประชาชน 

  • ถ่ายสำเนาจากบัตรประชาชนตัวจริง ทั้งหน้าและหลัง ให้ชัดเจน หากไม่ชัดเจน ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการ ทั้งหน้าหลัง หรือ แนบสำเนาใบขับขี่ ทั้งหน้าหลัง แนบไปพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันความถูกต้อง
  • บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
  • รับรองสำเนาถูกต้องตามจุดประสงค์การใช้ ตัวอย่างเช่น "ใช้สำหรับการสมัคร บัตร..................เท่านั้น"

(สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาใบขับขี่ แนบเพื่อแสดงตัวตนว่ามีอยู่จริง ชื่อ-นามสกุล ตรงกับในใบสมัครบัตรเครดิต เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการสมัครบัตรเครดิตจริงๆ ไม่ใช่ผู้แอบอ้าง นำชื่อของคุณมาสมัครแล้วนำบัตรไปใช้)

2.ต้องมีสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

  • หากคุณเป็น ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ โอกาสที่คุณจะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต จะง่ายกว่าพนักงานบริษัททั่วไป เพราะรายได้ของคุณในสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน มีความแน่นอนสูงมาก รวมไปถึง สถานที่ทำงานเหล่านี้ ไม่มีการไล่พนักงานออกหากไม่ได้ทำผิดวินัยร้ายแรง
  • ฐานเงินเดือน + รายได้ประจำที่ได้เท่ากันทุกเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป เนื่องจากสถาบันการเงิน ต่างมองว่า หากเงินเดือนของคุณมากกว่า 15,000 บาท เป็นรายได้ที่มากพอที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสบาย และมีเงินเหลือพอที่จะสามารถ ผ่อนชำระหนี้ได้
  • สลิปเงินเดือนต้องเป็นของเดือนล่าสุด
  • หนังสือรับรองเงินเดือน ที่ออกไม่เกิน 60 วัน สามารถใช้แทนสลิปเงินเดือนได้

(สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน แนบเพื่อแสดงว่า คุณทำงานประจำ มีรายได้ที่แน่นอนทุกเดือน มีแหล่งที่มาของเงินชัดเจน ว่าใครเป็นนายจ้างของคุณ เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครบัตรเครดิต)

3.อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

(สถาบันการเงินต่างๆต้องการความแน่ใจว่า คุณไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองงาน หรือ Probation Period ถ้าหากคุณเป็นพนักงานประจำแล้ว โอกาสที่คุณจะโดนไล่ออกหรือเปลี่ยนงานใหม่ ค่อนข้างต่ำ

4.มีเงินเข้าออก ในบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน

(บัญชีธนาคารในที่นี้หมายถึง บัญชีที่ใช้รับเงินเดือน หรือหากคุณประกอบอาชีพอิสระ หรือทำธุรกิจส่วนตัว จะหมายถึงสมุดบัญชีที่คุณรับรายได้ จากงานหรือธุรกิจส่วนตัวของคุณ โดยบัญชีจะมีการฝาก - ถอน อยู่เป็นประจำ เพื่อแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่าบัญชีมีความเคลื่อนไหวมาจากรายได้ของคุณจริงๆ 

5.ใบแจ้งหนี้อื่นๆที่มีที่อยู่ชัดเจน

(ใช้ในกรณี ที่อยู่ปัจจุบัน ไม่ตรงกับ ที่อยู่ในบัตรประชาชน คุณอาจต้องแนบใบแจ้งหนี้อื่นๆพร้อมกับใบสมัครบัตรเครดิต เพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆแน่ใจได้ว่า เป็นที่อยู่บ้านคุณจริงๆ สะดวกแก่การส่งใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ได้รับใบแจ้งหนี้ตรงเวลา นำไปชำระได้ก่อนกำหนด จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองที่ไม่ต้องเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

6.มีเบอร์ติดต่อที่บ้าน หรือที่ทำงาน

(เบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือที่ทำงาน เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มโอกาสอนุมัติให้ตัวคุณเอง เนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆ ต้องการช่องทางที่สามารถติดต่อกับคุณได้สะดวก หากคุณชำระหนี้ไม่ตรงเวลา เพิ่มความมัั่นใจให้กับทางสถาบันการเงินในการติดตามทวงถามหนี้ได้มากขึ้น

7.บุคคลอ้างอิง

(ต้องเป็นญาติ หรือคนรู้จักจริงๆที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้เช่น ทราบเบอร์มือถือ,ที่อยู่ปัจจุบัน,ที่อยู่ที่ทำงาน เป็นต้น)

 

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคารต่างๆ คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร กสิกรไทย คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร ซิตี้แบงค์ คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร ยูโอบี คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร ธนชาต คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร แบงค์ ออฟ ไชน่า คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต เอไอเอ คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต เซ็นทรัล คลิ๊ก<<